Hưởng thừa kế tại Việt Nam

Hỏi:

Xin chào cafeluat. Tôi tên là Sang Trần, hiện đinh cư tại Mỹ từ năm 1992. Tôi có một người chị ruột sang Mỹ và định cư tại Mỹ năm 1997. Hiện nay chị tôi đã có quốc tịch Mỹ. Xin cafeluat cho biết chị tôi có được hưởng di chúc hoặc sở hửu chủ nhà đất tại Việt Nam hay không. Thân chào

SangTran [sangvtran828@yahoo.com]

 

Trả lời:

 

Căn cứ vào Luật sửa đổi điều 126 Luật Nhà ở 2005 và điều 121 Luật Đất đai năm 2003 quy định

Điều 1. Điều 126 của Luật nhà ở được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a) Người có quốc tịch Việt Nam;

b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.”.

Điều 2. Điều 121 của Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như bạn trình bày thì chị bạn đã có quộc tịch Mỹ nhưng bạn không nói rõ chị bạn còn quốc tịch Việt Nam không. Trường hợp chị bạn đã mất quốc Việt Nam thì nếu được thừa kế nhà đất ở Việt Nam thì chỉ được hưởng giá trị nhà đất đó. Nếu còn quốc tịch Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà đất tại Việt Nam. Còn các tài sản là động sản khác thì dù còn quốc tịch Việt Nam hay mất quốc tịch Việt Nam vẫn được hưởng theo di chúc.

 

Cần tìm hiểu thêm gọi ngay 1900 6665 để được hỗ trợ!

Hoặc gửi câu hỏi trực tuyến tại đây

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
  1. Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!