Hành vi đe dọa và tống tiền có hợp pháp không

Hỏi: Bạn tôi có mượn máy tính của 1 người quen qua mạng, vì phải làm bài tập nên chưa thể trả kịp cho người kia khi người kia đòi. Người kia đã gọi bạn bè và thuê cả xã hội đen để ép ban tôi gặp, đồng thời gọi điện thoại cho gia đình bắt đêm máy tính trả và 1 triệu đồng lên chuộc mới tha cho về. Đồng thời còn đánh đập và gọi điện thoại đe dọa, chửi bới tôi ( vì tôi là người gọi điện thoại cho bạn tôi khi bạn tôi đang bị giữ). Người kia bây giờ vẫn đang tìm tôi để đe dọa. Trong trường hợp này, tôi và bạn tôi phải giải quyết như thế nào? Nhũng người đe dọa và tống tiền chúng tôi có phải là phạm pháp không?
Xin văn phòng hãy giải đáp giupws to9oi, tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Trả lời:

Chào bạn,

 

Về hành vi giữ bạn của bạn không cho về và bắt gia đình đem máy tính, 1 triệu đồng lên chuộc mới cho về: thì Người kia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Về hành vi đánh bạn: tùy theo tỷ lệ thương tật của bạn mà người kia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thương tích:

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷlệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến banăm:

A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

Đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

E) Có tổ chức;

G) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

H) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

 

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

 

Về hành vi nhiều lần đe dọa bạn, bạn cung cấp thông tin chi tiết là đe dọa cái gì? Có đe dọa giết người hay không? Người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự được qui định tại điều 103 Bộ luật hình sự về tội đe dọa giết người.

Điều 103. Tội đe dọa giết người

1. Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Đối với nhiều người;

B) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

C) Đối với trẻ em;

D) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

 

Nếu cần trình bầy thêm vui long gọi 19006665 gặp tư vấn viên Ngọc Hân để được hỗ trợ