Thủ tục vào biên chế nhà nước

CÂU HỎI:

Nội dung:Xin chào Admin!

Hiện tại tôi mới ký hợp đồng lao động tại Trung tâm VNPT.

Admin cho tôi hỏi là: Tôi muốn được vào biên chế của Nhà nước thì tôi phải cần và đủ những điều kiện gì? Trong khoảng thời gian bao lâu thì tôi mới được vào biên chế của Nhà nước.

TRẢ LỜI:

Chào bạn, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Việc bạn ký hợp đồng lao động tại Trung tâm VNPT chính là thời gian tập sự theo quy định của Luật Viên chức. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc. Khi hết thời gian tập sự thì trình tự để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (theo cách gọi của bạn là vào biên chế của Nhà nước) theo quy định tại điều 23 của Nghị Định 29/2012/NĐ-CP Nghị Định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

“1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này.

2. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc với người tập sự.”

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn 1900 6665 gặp tư vấn viên Ngọc Thanh để được hỗ trợ.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN
  1. Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!