Xét công nhận liệt sĩ và chế độ ưu đãi

 

 

Câu hỏi:

1, Cha tôi sinh năm 1956 được hưởng chế độ bệnh binh hạng 2/3 mất sức lao động 61% từ năm 1982. Cha tôi mất năm 2011. Vậy mẹ tôi( sinh năm 1957) có được hưởng tiền tuất hàng tháng hay không? Nếu được hưởng thì cần làm những thủ tục gì?

2, Cha tôi mất tại gia đình do bệnh ung thư Gan, trước đó Cha tôi đã đi điều trị tạo bệnh viện 108 nhưng BV đã trả về. Vậy Cha tôi có được xem xét để xác nhận là Liệt Sỹ hay không?

3, Ông nội tôi sinh năm 1911 mất năm 1984 là cán bộ tiền khởi nghĩa năm 1945, bà nội tôi đã được nhận tiền tiền khởi nghĩa và trợ cấp hàng tháng, đến năm 2011 thì bà nội tôi mất, hiện nay còn 1 chú sinh năm 1960 đang hưởng chế độ mất sức, 1 cô sinh năm 1954 không còn khả năng lao động ,1 cô sinh năm 1962 làm ruộng và mẹ tôi sinh năm 1957. Vậy những người con của ông nội tôi có đưởng hưởng tiền tuất hàng tháng không?

Xin chân thàng cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn:

1/ Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội nghị định Số: 54/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lênh ưu đãi người có công với cách mạng.

Điều 20.

1. Khi bệnh binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân bệnh binh được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp mà bệnh binh được hưởng trước khi chết.

2. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng bệnh binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ; con bệnh binh từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con bệnh binh bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

b) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng bệnh binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ, sống cô đơn không nơi nương tựa; con bệnh binh mồ côi từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con bệnh binh mồ côi bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Nếu Cha của bạn trước khi mất đáp ứng được một trong những những điều kiện theo quy định tại điều 63 Luật BHXH, thì mẹ bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:

1/

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;