Luật sư di trú

Luật sư di trú là là các luật sư chuyên tư vấn các thủ tục liên quan đến quốc tịch, xuất nhập cảnh, bảo lãnh, hoạt động lãnh sự, visa, hộ chiếu ...và các hoạt động di trú có yếu tố nước ngoài khác, cụ thể là:

- Tư vấn thủ tục công nhận quốc tịch Việt Nam, thay đổi quốc tịch Việt Nam, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam;

- Tư vấn thủ tục hồi hương, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, tư vấn thủ tục gia hạn visa, hộ chiếu;

- Tư vấn thủ tục xin visa, hộ chiếu, thủ tục xin visa đi mỹ, thủ tục xin visa đi nhật;

- Tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục xuất cảnh, thủ tục bảo lãnh đi mỹ, thủ tục bảo lãnh diện vợ chồng, thủ tục bảo lãnh vợ qua mỹ;

- Tư vấn thủ tục di trú khác: thủ tục làm visa, thủ tục làm hộ chiếu, thủ tục làm passport, thủ tục cấp hộ chiếu, thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;